Επισκευή υπολογιστών
Είμαστε οι ειδικοί

Είτε πρόκειται για επισκευή ή αναβάθμιση.

  • Επισκευή μητρικής
  • Αλλαγή τροφοδοτικού
  • Αλλαγή δίσκου
  • Αναβάθμίση ram, δίσκου και κάρτας γραφικών
Mac

Εξειδικευμένες επισκευές

Σε εμάς μπορείτε να επισκευάσετε ακόμα και τις πιο δύσκολες βλάβες όπως επισκευή μητρικής.

Accesories